Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /system/library.php on line 2143
Lista produktów
Ilość: 0 szt. Suma: 0,00 PLN

Przejdź do koszyka

INFORMACJA RODO:Informacja dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych na gruncie RODO:

 

Od 25 maja 2018r. na terenie całej Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie europejskich standardów ochrony i zasad przetwarzania danych osobowych. Oznacza to, że dane osobowe w każdym kraju Unii Europejskiej będą przetwarzane na takich samych zasadach.

 

W związku z wejściem w życie RODO poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe.

 

 1. Dane Kontaktowe

   

  Jako spółka ZALA K. Laskowski Spółka jawna jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. Nasze dane kontaktowe to: ZALA K. Laskowski Spółka jawna, ul. Nadrzeczna 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki, mail: serwis@zala.com.pl, telefon: 25 758 82 81.

                                     

 2. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

   

  Dane osobowe są przetwarzane przez nas w następujących celach:

   

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy oraz w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną polegającej na możliwości dokonywania zakupów w sklepie internetowym a także możliwości założenia Konta Klienta w sklepie internetowym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO),

 2. w celu wykonania ciążących na nas obowiązków tj. rozpatrywania ewentualnych reklamacji, wystawiania faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO),

 3. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów takich jak informowanie o możliwości zawarcia umowy i aktualnej ofercie oraz do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

   

  Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy. Jeżeli klient nie poda danych wymaganych umową to wówczas nie będzie możliwe zawarcie umowy i zakupienie naszych towarów.  Podanie danych identyfikacyjnych jest konieczne również do wystawienia dokumentów księgowych.

   

 1. Odbiorcy danych osobowych

   

  W związku z realizacją zawartej z Państwem umowy przekazujemy Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 1. podmiotom i organom uprawnionym z mocy przepisów prawa,

 2. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne oraz udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,

 3. podmiotom wspierającym świadczenie przez nas usług drogą elektroniczną zapewniającym usługi płatnicze,

 4. podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, pomoc prawną, księgową,

 5. podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową.

   

 1. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

   

  Osoba, której dane dotyczą, może do nas złożyć w każdej chwili wniosek w formie pisemnej bądź na adres mailowy serwis@zala.com.pl  o:

 1. uzyskanie dostępu do swoich danych osobowych – obejmujące informację o przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz kopię danych,

 2. sprostowanie danych –  w przypadku, kiedy dane zawierają błędy,

 3. usunięcie danych, które są przetwarzane bezpodstawnie,

 4. ograniczenie przetwarzania – obejmujące wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwalnie danych,

 5. przeniesienia danych do innego administratora albo do Państwa.

   

  Szczegółowe informacje na temat sposobu skorzystania z powyższych uprawnień znajdą Państwo na stronie internetowej http://www.zala.com.pl/ bądź uzyskają Państwo pod adresem mailowym:  serwis@zala.com.pl.

   

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu

   

  Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Po wpłynięciu sprzeciwu przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego zostanie przez nas zatrzymane.

   

 2. Zgoda

   

  W przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych na podstawie zgody (nie dotyczy to przetwarzania w celu wykonania umowy albo wykonywania obowiązków prawnych) mają Państwo prawo do cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody. W tym celu prosimy o kontakt pisemny bądź mailowy na adres: serwis@zala.com.pl.

   

 3. Okres przechowywania danych osobowych

   

  Powierzone nam dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji zawartej umowy oraz po zakończeniu trwania umowy przez czas do upływu przedawnienia wszystkich ewentualnych roszczeń obydwu stron. W przypadku danych przetwarzanych w związku z realizacją obowiązków prawnych dane będą przetwarzane przez czas przewidziany przepisami prawa.

   

 4. Skarga do organu nadzoru

   

  W przypadku uznania, że w czasie przetwarzania doszło naruszenia Państwa praw, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Cena brutto: 0,00 PLN
Cena netto: PLN
Projekt i realizacja: Drużyna A

Warning: file_get_contents(visit.html): failed to open stream: No such file or directory in /index.php on line 112