Ilość: 0 szt. Suma: 0,00 PLN

Przejdź do koszyka

Wynajem wózków

image

 

 

 • Wynajmujemy wózki widłowe wraz z operatorem.
 • Posiadamy wózki o napędzie spalinowym i elektrycznym
 • Wynajmujemy wózki o udźwigu od 1 do 25ton.

      

  

 Zasady wynajmu ZALA SpJ:

Podstawowe zasady wynajmu wózków widłowych w naszej Firmie:

1.Sprzęt wynajmowany jest na doby prezentowane w cenniku ceny są stawkami dobowymi.

2.Wysokość stawki dobowej zależna jest od czasu najmu im dłuższy czas najmu, tym niższa stawka dobowa.

3.Wszystkie urządzenia posiadają aktualne badania UDT i inne wymagane przepisami prawa dokumenty dopuszczające sprzęt do użytkowania.

4.Wynajmujący ma obowiązek zapewnić do obsługi wynajmowanych urządzeń odpowiednio przeszkolony i uprawniony personel.

5.Nie nalicza się opłat za niedziele i święta.

6.Istnieje możliwość negocjacji cen.

7.Istnieje możliwość wynajmu flotowego (większa ilość urządzeń, dłuższe okresy). W takim przypadku warunki wynajmu są negocjowane indywidualnie. Osobą kontaktową w sprawie wynajmu flotowego jest Krzysztof Laskowski (tel. 602 230 887  e-mail: laskowski@zala.com.pl ) Szczegółowe warunki reguluje umowa najmu

8.Oferta wynajmu obejmuje usługi dodatkowe: doradztwo techniczne, transport maszyn do ustalonego miejsca, serwis oraz szkolenia obsługi operatorskiej.

9.Dokumenty potrzebne przy pierwszym najmie:

 • o Spółki prawa handlowego:
  • § Dokumenty rejestrowe: wyciąg z rejestru handlowego z numerem KRS (nie starszy niż 6 miesięcy), zaświadczenia o nadaniu numerów NIP oraz REGON.
  • § Pisemne oświadczenie osoby umieszczonej w KRS o aktualności danych zamieszczonych w KRS (tylko w przypadku wyciągu z rejestru handlowego z numerem KRS starszego niż 6 miesięcy).
  • § Pisemne pełnomocnictwo spółki (podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki) upoważniające do zawierania umów i odbioru sprzętu osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu.
  • o Jednostki budżetowe:
   • § Dokumenty rejestrowe: wyciąg z rejestru handlowego z numerem KRS (nie starszy niż 6 miesięcy), zaświadczenia o nadaniu numerów NIP oraz REGON.
   • § Pisemne zamówienie podpisane przez kierownika jednostki budżetowej.
   • § Pisemne pełnomocnictwo jednostki budżetowej (podpisane przez kierownika jednostki budżetowej) upoważniające do zawierania umów i odbioru sprzętu osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu.
  • o Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:
   • § Dowód osobisty.
   • § Drugi dokument tożsamości potwierdzający adres zameldowania z dowodu osobistego.
   • § Dokumenty rejestrowe: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o nadaniu numerów NIP oraz REGON.

Kontakt:

Łukasz Wysocki (tel. 606 788 728, e-mail: lukasz.wysocki@zala.com.pl)

Krzysztof Laskowski (tel. 602 230 887, e-mail: laskowski@zala.com.pl)

Projekt i realizacja: Drużyna A

Warning: file_get_contents(visit.html): failed to open stream: No such file or directory in /index.php on line 112